cab

CAB NEWSLETTER | December 2018

RAZPIS ZA MSP

Prihaja novo leto in čas je za nove izzive.
Če ima vaše podjetje inovativen projekt v predalu ali v pripravi, je nov razpis CAB odlična
priložnost.

V začetku januarja bomo izbrali 10 malih in srednjih podjetij (MSP) s sedežem v Furlaniji-Julijski
krajini, pokrajini Benetke ali v slovenskih regijah (Primorsko-notranjski, Osrednjeslovenski,
Gorenjski, Obalno-kraški in Goriški). Njihovim ekipam (najmanj 2 osebam, ki se bodo posvečale
razvoju projekta) bomo omogočili 6-mesečni trening v kulturno spodbujajočem okolju zunaj
podjetja.

Upravičenci bodo imeli dostop do mreže mentorjev, mednarodnih svetovalcev in investitorjev in
bodo lahko sodelovali z večjimi italijanskimi in slovenskimi podjetji, kot so Danieli Group,
Aristoncavi, Aquafil, Asalaser, Carel Industries, Irinox, BTC, Petrol, Telekom, Triglav. Pri tem
bodo lahko izkoristili edinstvene značilnosti italijansko-slovenskega čezmejnega območja za
razvoj, testiranje in začetek lastnega projekta.

Razpis bo še pred božičem objavljen na spletni strani www.ita-slo.eu/sl/cab . Razpis je del projekta
CAB – Povezovanje R&R in poslovnih inovacij, ki je financiran iz programa čezmejnega
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020.
Znanje angleščine je ključnega pomena. Ostanite na tekočem!

MOČ ZGODB

Ena najtežjih nalog ustanoviteljev podjetij je prepričati druge, da podprejo njihovo idejo. Toliko
več težav imajo s tem ustanovitelji produktno naravnanih podjetij. Dosegli smo tehnološki preboj!
Mar ni to dovolj? Ne.
Če želite pritegniti prve zaposlene, vlagatelje in stranke, morate svojo idejo spremeniti v zgodbo.
Zgodbe so učinkovite, ker se ljudi dotaknejo in jih nagovarjajo. Če želite pridobiti ljudi na svojo
stran, morajo verjeti v vas in vašo vizijo. Da bi ustvarili uspešno zgodbo, morate odgovoriti na tri
pomembna vprašanja:

  1. Zakaj je težava, ki jo rešujete, velika in nezanemarljiva?
  2. Zakaj je zdaj pravi čas za vašo idejo?
  3. Zakaj boste to težavo rešili ravno vi oziroma vaša ekipa?

INNOtalks

14. novembra 2018 se je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem odvil 9. podjetniški
pogovor – INNOtalks. Tokratnji gost dogodka, ki ga je organiziral ABC pospeševalnik, je bil
podjetnik Jurij Triller, lastnik in direktor podjetja ID.Conference. Podjetnik je mladim zaupal, da je
vselej dobro izkoristiti mentorsko podporo, ki je je danes po njegovih besedah veliko več, kot je je
bilo v času, ko je bil sam mlad podjetnik. Udeležencem INNOtalksa je zaupal tudi, naj se v
projekte ne podajajo zgolj in izključno zaradi denarja. »Pomembno je, da se dobro razumete tudi z
ekipo, tudi brez dobrega produkta ne gre,« je dejal in priznal, da je za uspeh najbolj ključna ekipa
in seveda odnosi.

Standardni projekt financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

CAB Crossborder Acceleration Bridge 1

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

V sredo, 30.5.2018 se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacijeCAB (Crossborder Acceleration Bridge). Delavnice so se udeležili projektni partnerji iz naslednjih inštitucij: Friuli Innovazione (vodilni partner projekta), Ca’Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Univerza na Primorskem, Univerza v Udinah, ABC Accelerator, Smart Com, Gruppo Euris in Gospodarska zbornica Slovenije. Delavnice se je kot partner UP Fakultete za management pri spodbujanju podjetništva v regiji udeležil tudi Univerzitetni inkubator Primorske.

Namen delavnice je bila izmenjava izkušenj med partnerji projekta ter predstavitev rezultatov dosedanjih projektnih aktivnostih vezanih na pregled aktualne literature o startup podjetjih in programih za pospeševanje podjetij, primerjalno analizo strategij pametne specializacije v FJK, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti čezmejnega sodelovanja. Preko izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji je bil cilj delavnice opredeliti skupen program pospeševanja podjetništva, ki se bo izvajal v celotnem območju čezmejnega sodelovanja.

V uvodnem delu delavnice je prof. dr. Maurizio Massaro iz Ca’Foscari, kot vodilni partner izbranega delovnega sklopa, udeležencem podrobno predstavil glavne izsledke dosedanjih aktivnosti. V nadaljevanju je doc. dr. Tina Bratkovič Kregar iz UP Fakultete za management predstavila ideje italijanskih in slovenskih študentov glede storitev, ki bi jih po njihovem mnenju moral ponujati čezmejni pospeševalnik podjetij. Študenti so do idej prišli preko dizajnerskega načina razmišljanja. Sledila je predstavitev prof. dr. Aleša Pustovrha iz ABC Acceleratorja, ki je udeležence seznanil z vsebino poročila »South East Europe Startup report«. Slednji predstavlja izčrpen pregled startup ekosistema v Jugovzhodni Evropi.  Po uvodni izmenjavi izkušenj in rezultatov dosedanjih aktivnosti so se udeleženci razvrstili v skupine ter preko tehnik kreativnega mišljenja skupaj iskali rešitve na predhodno zaznane izzive.

Po zaključku delavnice je sledil partnerski sestanek, ki ga je vodila Claudia Barrachini iz Friuli Innovazione (vodilni partner). V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji je zastavila prihodnje projektne aktivnosti.

Foto: Tina Bratkovič Kregar