IMG_5963

CAB EXPO dogodek v Benetkah

V sredo, 11. septembra 2019 se je na Univerzi Ca’Foscari v Benetkah odvil CAB EXPO, zaključni dogodek čezmejnega projekta CAB – Cross border Acceleration Bridge (Interreg Italija-Slovenija), ki je bil osredotočen na program za pospeševanje poslovanja ter na zagonske in inovacijske ekosisteme. Cilj programa za pospeševanje je bil, da  z izvirnim čezmejnim pristopom podjetja na čezmejnem območju postanejo bolj konkurenčna na mednarodnih trgih. Vodilni partner projekta je Friuli Innovazione, v konzorciju pa so še ABC Accelerator, Univerza v Trstu, Univerza Ca’Foscari, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije, Gruppo Euris Srl in Smart Com d.o.o.. Enodnevnega dogodka, namenjenega podjetnikom in managerjem, se je udeležilo več kot 100 udeležencev.

Mednarodni start-upi in inovativni SMEji so v okviru programa za pospeševanje CAB  več mesecev razvijali svoje izdelke in storitve ter iskali inovativne načine vstopa na nove trge. Na dogodku CAB EXPO so imeli priložnost predstaviti svoje dosežke in inovativne poslovne ideje. Udeleženci dogodka so kot najboljšo poslovno idejo izbrali aplikacijo za upravljanje vrtov Tomappo, Bojana in Tilna Blažica, ki sta tako osvojila CAB Innovation Award.

Z dogodkom CAB EXPO v Benetkah se aktivnosti projekta počasi zaključujejo, a se bo njegova zapuščina, pospeševanje razvoja podjetij z obeh strani meje, s pomočjo nadaljnjega sodelovanja med partnerji projekta, nadaljevala še dolgo po njegovem zaključku.

CAB Crossborder Acceleration Bridge 1

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

V sredo, 30.5.2018 se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacijeCAB (Crossborder Acceleration Bridge). Delavnice so se udeležili projektni partnerji iz naslednjih inštitucij: Friuli Innovazione (vodilni partner projekta), Ca’Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Univerza na Primorskem, Univerza v Udinah, ABC Accelerator, Smart Com, Gruppo Euris in Gospodarska zbornica Slovenije. Delavnice se je kot partner UP Fakultete za management pri spodbujanju podjetništva v regiji udeležil tudi Univerzitetni inkubator Primorske.

Namen delavnice je bila izmenjava izkušenj med partnerji projekta ter predstavitev rezultatov dosedanjih projektnih aktivnostih vezanih na pregled aktualne literature o startup podjetjih in programih za pospeševanje podjetij, primerjalno analizo strategij pametne specializacije v FJK, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti čezmejnega sodelovanja. Preko izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji je bil cilj delavnice opredeliti skupen program pospeševanja podjetništva, ki se bo izvajal v celotnem območju čezmejnega sodelovanja.

V uvodnem delu delavnice je prof. dr. Maurizio Massaro iz Ca’Foscari, kot vodilni partner izbranega delovnega sklopa, udeležencem podrobno predstavil glavne izsledke dosedanjih aktivnosti. V nadaljevanju je doc. dr. Tina Bratkovič Kregar iz UP Fakultete za management predstavila ideje italijanskih in slovenskih študentov glede storitev, ki bi jih po njihovem mnenju moral ponujati čezmejni pospeševalnik podjetij. Študenti so do idej prišli preko dizajnerskega načina razmišljanja. Sledila je predstavitev prof. dr. Aleša Pustovrha iz ABC Acceleratorja, ki je udeležence seznanil z vsebino poročila »South East Europe Startup report«. Slednji predstavlja izčrpen pregled startup ekosistema v Jugovzhodni Evropi.  Po uvodni izmenjavi izkušenj in rezultatov dosedanjih aktivnosti so se udeleženci razvrstili v skupine ter preko tehnik kreativnega mišljenja skupaj iskali rešitve na predhodno zaznane izzive.

Po zaključku delavnice je sledil partnerski sestanek, ki ga je vodila Claudia Barrachini iz Friuli Innovazione (vodilni partner). V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji je zastavila prihodnje projektne aktivnosti.

Foto: Tina Bratkovič Kregar