KAKO SE LOTITI BRANDINGA?

V nasprotju s pričakovanji mnogih, branding presega oblikovanje celostne grafične podobe, simpatičnega loga in navdihujočega slogana. Temelji predvsem na občutku, ki ga želite poustvariti pri svojem ciljnem občinstvu, ter pomenu vaše znamke zanje.

Pri snovanju uspešnega brandinga se mora vsako podjetje natančno posvetiti premisleku o svojih produktih, njihovi filozofiji, lastnostih idealnega uporabnika ter predvsem vrednotam in idealom, ki jih želi posredovati širšemu občinstvu. Dobro razumevanje svojih uporabnikov vam bo omogočilo oblikovanje jasnega brandinga ter marketinških aktivnosti. Pri tem vam bo v pomoč priročen diagram, poimenovan ‘empathy target audience map’.

 

Osnovne informacije o svojih strankah verjetno poznate (GENERAL) – starost, spol, bivališče, izobrazba, delovno mesto ter prihodek. Ker pa je za resnično poznavanje strank te informacije treba nadgraditi, se je v naslednjem koraku smiselno vprašati (THINK/FEEL), česa si vaše stranke želijo, k čemu stremijo ter kako razmišljajo. Svoje poznavanje boste nadgradili z nadaljnjo uporabo diagrama (SEE) – premislite o delu, ki ga opravljajo vaše stranke, ter o okolju, v katerem bivajo. Morda se velja posvetiti tudi temam, ki se na prvi pogled zdijo nerelevantne, kot je razmislek o čtivu, ki ga vaše stranke prebirajo. V naslednjem koraku (SAY/DO) se posvetite strankinim stališčem, temam vsakodnevnih pogovorov ter prostočasnim aktivnostim. Analizo zaokrožite s premislekom (HEAR) o vplivih, ki jim je stranka izpostavljena – čigavo mnenje šteje, kako sprejemajo odločitve ter kako uporabljajo medije. Zgornji diagram naj služi kot osnova za razmislek, seveda pa je dobrodošlo, da analizo nadgradite z inovativnimi pristopi, ki bodo omogočili natančno razumevanje vašega ciljnega občinstva. Načrt zaključite s povzetkom pozitivnih in negativnih vidikov vsakdanjika vaše stranke.

Spremenite vizijo v misijo in obratno

Vizijo podjetja skušajte oblikovati v en stavek, ki bo povzel glavne cilje delovanja vašega podjetja ter navdihnil stranko, da stopi v stik z vami. Misija dopolnjuje vizijo z jasnim načrtom, kako boste cilje dosegli, hkrati pa vam omogoča jasno določitev prioritet. Medtem ko naj bi vizija podjetja skozi leta delovanja ostajala ista, pa naj bi se vizija ves čas razvijala skupaj z rastjo vašega podjetja. V procesu brandinga posvetite čas oblikovanju jasne, navdihujoče vizije, ki kar najbolj targetira vaše ciljno občinstvo in zajema samo bistvo vaše znamke.

Fokus podjetja, vaše upe in želje za prihodnost vam bo uspelo zvesti v učinkovito sporočilo za vašo skupnost tudi na osnovi odgovorov na naslednja vprašanja:

  • Kaj počnete?
  • V čem se razlikujete od ostalih?
  • Kako se boste lotili doseganja ciljev?
  • Kateri so vaši cilji?
  • Kakšni so vaši nameni?
  • Katere so vaše vrednote?

Želite izvedeti več? Obiščite: https://modelfa.com/2019/06/22/beyond-a-logo-creating-a-brand-that-resonates/