CAB Crossborder Acceleration Bridge 1

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge)

V sredo, 30.5.2018 se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacijeCAB (Crossborder Acceleration Bridge). Delavnice so se udeležili projektni partnerji iz naslednjih inštitucij: Friuli Innovazione (vodilni partner projekta), Ca’Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Univerza na Primorskem, Univerza v Udinah, ABC Accelerator, Smart Com, Gruppo Euris in Gospodarska zbornica Slovenije. Delavnice se je kot partner UP Fakultete za management pri spodbujanju podjetništva v regiji udeležil tudi Univerzitetni inkubator Primorske.

Namen delavnice je bila izmenjava izkušenj med partnerji projekta ter predstavitev rezultatov dosedanjih projektnih aktivnostih vezanih na pregled aktualne literature o startup podjetjih in programih za pospeševanje podjetij, primerjalno analizo strategij pametne specializacije v FJK, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti čezmejnega sodelovanja. Preko izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji je bil cilj delavnice opredeliti skupen program pospeševanja podjetništva, ki se bo izvajal v celotnem območju čezmejnega sodelovanja.

V uvodnem delu delavnice je prof. dr. Maurizio Massaro iz Ca’Foscari, kot vodilni partner izbranega delovnega sklopa, udeležencem podrobno predstavil glavne izsledke dosedanjih aktivnosti. V nadaljevanju je doc. dr. Tina Bratkovič Kregar iz UP Fakultete za management predstavila ideje italijanskih in slovenskih študentov glede storitev, ki bi jih po njihovem mnenju moral ponujati čezmejni pospeševalnik podjetij. Študenti so do idej prišli preko dizajnerskega načina razmišljanja. Sledila je predstavitev prof. dr. Aleša Pustovrha iz ABC Acceleratorja, ki je udeležence seznanil z vsebino poročila »South East Europe Startup report«. Slednji predstavlja izčrpen pregled startup ekosistema v Jugovzhodni Evropi.  Po uvodni izmenjavi izkušenj in rezultatov dosedanjih aktivnosti so se udeleženci razvrstili v skupine ter preko tehnik kreativnega mišljenja skupaj iskali rešitve na predhodno zaznane izzive.

Po zaključku delavnice je sledil partnerski sestanek, ki ga je vodila Claudia Barrachini iz Friuli Innovazione (vodilni partner). V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji je zastavila prihodnje projektne aktivnosti.

Foto: Tina Bratkovič Kregar